Slika priznanj Škorpion gostilna in Pizzeria

Dobitniki osmih priznanj (leta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 in 2011) Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica ter projekta »Moja dežela, lepa in gostoljubna« za lepo urejen gostinski lokal ter celovito in kakovostno ponudbo.

Dobitniki priznanja Obrtne zbornice Slovenije za kakovost gostinske ponudbe (leta 2004).

Dobitniki treh priznanj (leta 2004, 2005 in 2006) Gospodarske zbornice Slovenije za sodelovanje na 51., 52. in 53. Gostinskem zboru ter za predstavitev slovenskih narodnih in Martinovih jedi.

Logo Gostilna Slovenija

Gostilna Slovenija

Leta 2011 nam je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije dodelila pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke GOSTILNA SLOVENIJA.